Nhiều năm nay dòng sông Nhuệ ở Hà Nội bị ô nhiễm nặng nề bởi nước thải chưa qua xử lý từ các làng nghề, xí nghiệp, bệnh viện và dân cư dọc hai bên bờ xả xuống. Vào mùa khô, sông Nhuệ trở thành ao tù, đen ngòm, đặc quánh, hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm cả nguồn nước ngầm trong lưu vực.