Sáng 31-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết giai đoạn 1 triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BQP của Bộ trưởng Quốc phòng về việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị.