SGTT.VN - Chiến dịch Lam Sơn 719 của Mỹ tại đường 9 thất bại cho đến nay vẫn còn là một câu hỏi bí ẩn đối với giới quân sự Mỹ. Lần đầu tiên sau 40 năm, những tướng lĩnh trực tiếp chỉ huy chiến dịch, những nhân chứng của Việt Nam và Lào gặp mặt nhau phân tích, nhìn nhận lại chiến dịch này.