Chồng mình rất lười đi đổ rác. Vợ nói gì cũng mặc, với đủ loại lý do lãng xẹt, nào là anh đang cởi trần, nào là tay anh đau…