(VOV) -Việt Nam thắng Thái Lan với lần lượt các hiệp đấu là: 25-16; 20-25; 28-30; 25-23 và 17-15.