Đây được xem là Giải Futsal có chất lượng chuyên môn hàng đầu dành cho các đội Futsal mạnh trên phạm vi cả nước.