(HNM) - Đây là năm thứ 5 liên tiếp Bộ GD-ĐT và TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với VTC tổ chức giải, nhà tài trợ chính của giải trong vòng 3 năm (từ 2012 đến 2014) là Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.