Ra đời năm 1953, giải đấu có tên ban đầu Trofeo Conde de Godo, nay là Barcelona Open, đã thành một biểu tượng của xứ Catalan nồng nhiệt.