(PL)- Ông Lê Thanh Phong (cán bộ hưu trí, 304 Hàm Tử, phường 5, quận 5, TP.HCM) hỏi: Thú thiệt đến bây giờ đã về hưu rồi mà tôi vẫn còn nhớ và chưa hiểu hết ý nghĩa của bài hát Thi đua ái quốc.