Theo quy định, việc phân vùng địa lý để áp dụng giá bán lẻ xăng dầu đang được giao cho các doanh nghiệp đầu mối tự quyết định, do đó đã có hiện tượng trên cùng địa bàn có 2 mức giá khác nhau, tính theo vùng.