Giá vàng các hiệu giảm 500 – 600 nghìn đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua. So với vàng thế giới, vàng trong nước hôm nay đắt hơn 2,3 triệu đồng/lượng.