Tại Hà Nội, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại các khu vực trung tâm kinh doanh đang tăng vùn vụt do sự phát triển mạnh mẽ của ngành bán lẻ, trong khi nguồn cung mặt bằng tại các khu vực này đang ngày càng trở nên khan hiếm.