PNO - Thực phẩm trong những ngày cuối tháng 8 hầu như không biến đổi. Những mặt hàng như thịt, cá, rau, trứng vẫn giữ giá bán ổn định. Mời bạn tham khảo giá một số mặt hàng tại hệ thống Co.opmart.