Các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau… có rừng tràm rộng hàng trăm ngàn héc ta. Vài năm trước giá tràm rẻ mạt, càng trồng càng lỗ nên nhiều hộ ùn ùn phá bỏ rừng tràm chuyển sang trồng cây khác. Như quy luật tất yếu, nguồn cung giảm - cầu tăng lên và tràm lên giá trở lại. Dân trồng tràm từ chỗ mang nợ nay bắt đầu thu bạc tỷ từ tràm… Dù vậy, nhiều hộ vẫn thờ ơ, bỏ tràm.