Giá bán loại điều nhân W320 đã lên mức 9,25 - 9,4 USD/kg