Giá đất tại các khu phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào vẫn giữ ở mức cao nhất