Việt Nam hiện xếp thứ 5 về sản xuất và xuất khẩu chè nhưng giá xuất khẩu lại ở mức thấp nhất trên thế giới.