Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện phần thô, tháng 6/2012 sẽ giao nhà.