Trong các buổi họp, biên bản họp phản ánh những sự việc diễn tiến trong buổi họp. Một cuộc họp được xem là thành công khi biên bản họp hội đủ những yếu tố cần thiết. Một số kỹ năng dưới đây sẽ là cẩm nang giúp bạn làm tốt việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng thực tế không hề dễ chút nào: Ghi biên bản.