Chỉ khi cơ quan tố tụng chỉ ra được hành vi của bị can, bị cáo vi phạm các quy tắc, quy định pháp luật cụ thể về giao thông thì mới xử lý họ về tội vi phạm giao thông tương ứng.