TTO - Năm 2005 tôi leo thang đứng không may bị gãy móc ở trên thang bị mẻ xương nhánh ở chân trái, mặt ngoài gần mắt cá chân. Tôi đến bệnh viện gần nhà bó bột nhưng không nẹp vít.