NDĐT - Nếu như toàn quốc, ở đâu cũng có Hội Người cao tuổi thì riêng ở Phú Yên còn thêm tổ chức nữa gọi là Hội già làng, Trưởng thôn - buôn, bao gồm các già làng, người lớn tuổi có uy tín, được bà con từng dòng tộc trong buôn làng của đồng bào suy tôn. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh đã bầu chọn được 204 trưởng, phó thôn là người dân tộc thiểu số, 405 già làng và cá nhân có uy tín.