Tiin.vn - Anh chàng chính là “mem” mới nhất của nhóm nhạc này đấy!