"Triết lý về quy luật của xã hội tham lam sẽ bị trả giá" được thể hiện bằng những từ ngữ vừa ngây thơ vừa chín chắn trong một bài văn của một học sinh lớp 5 khiến khá nhiều người thú vị và bất ngờ. Bài văn của cô bé đang lan truyền trên mạng và nhận được nhiều ý kiến bàn luận đánh giá.