TP - Ngó chồng thư chắc ngày mỗi ngày sẽ lại vun dày, cuốn sổ ghi điện thoại của bạn đọc khắp nơi gọi tới sẽ thêm nhiều trang nữa, xin mừng cho bà từ nay có thêm những niềm vui bất ngờ vào những giờ không định trước. Niềm vui trong những dằng dặc buồn tủi oan khiên.