Mặc dù là một nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới nhưng gạo Việt lại đang bị gắn cho những cái tên rất ngoại và thị trường đang tràn ngập gạo ngoại nhập. Điều này cho thấy gạo ngoại đang "đè” gạo nội.