– Ngày 19/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết và trao giải hai cuộc thi “Thanh niên tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” và “Ý tưởng bảo vệ môi trường” năm 2009.