Gần 40 trường công bố, 9 thủ khoa xuất sắc

VnMedia - 

(VnMedia) - Trường CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên là trường Cao đẳng đầu tiên công bố điểm thi. Đến nay, đã có 37 trường công bố điểm thi tuyển sinh 2011. Trong số thủ khoa các trường có 7 thí sinh 29 điểm ở khối A và B và 2 thí sinh 28 điểm khối D.

Đó là những thí sinh cao điểm nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay. Tính đến thời điểm này, chưa có thủ khoa nào đạt 29,5 điểm.

Ở khối A, hiện có 3 thủ khoa đạt 29 điểm. Trong đó có 2 thí sinh thi ĐH Ngoại Thương cơ sở Hà Nội là Lê Cao Nguyên (trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) và Nguyễn Duy Hải (trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An). Thí sinh còn lại là Chu Văn Tạo (trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội thi vào ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội).

Ở khối B, đã có 4 thủ khoa 29 điểm. Trong đó, riêng trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội có tới 3 thí sinh là Hà Trung Phong (trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội), Trần Duy Tùng (trường THPT Hà Nội - Amstecdam) và Lê Tùng Ngân (trường THPT chuyên Hà Tĩnh). Thí sinh còn lại là Cù Gia Huy (trường THPT năng khiếu - ĐHQG TP.HCM) dự thi vào trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM.

Ở khối D, 2 thủ khoa cao điểm nhất tính đến thời điểm này đạt 28 điểm đều ở trường ĐH Ngoại Thương cơ sở Hà Nội là Nguyễn Kim Lâm (trường THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) thi Tiếng Anh và Nguyễn Hải Hà (trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) thi Tiếng Pháp.

Khối C chưa ghi nhận điểm thi nào cao ấn tượng. VnMedia sẽ tiếp tục cập nhật tình hình điểm thi các trường.

Danh sách các trường công bố điểm:

1. ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội (Khối A - B)

2. ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội (Khối A)

3. ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội (Khối A)

4. Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội (Khối A)

5. ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội (Khối A - B). Chưa công bố điểm khối C - D.

6. ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội (Khối A). Chưa công bố điểm khối C - D.

7. ĐH Quảng Nam (Khối A - B - C - D).

8. ĐH Tiền Giang (Khối A - C)

9. ĐH Ngoại Thương - Cơ sở Hà Nội (Khối A - D)

10. ĐH Ngoại Thương - Cơ sở TP.Hồ Chí Minh (Khối A - D).

11. ĐH Đà Lạt (Khối A - B - C - D).

12. HV Tài chính (Khối A - D)

13. ĐH Tài nguyên và Môi trường (Khối A). Không thi khối B - D.

14. ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

15. ĐH Hàng hải

16. ĐH Hà Hoa Tiên

17. ĐH Thăng Long

18. ĐH Quốc tế TP.HCM

19. ĐH Văn hóa TP.HCM

20. ĐH Quốc tế Hồng Bàng

21. ĐH Giao thông Vận tải

22. ĐH Khoa học Tự nhiên

23. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

24. Học viện Âm nhạc Huế

25. ĐH Mỹ thuật TP.HCM

26. ĐH Tân tạo

27. ĐH Công nghiệp Việt Trì

28. ĐH Thủ Dầu I

29. ĐH Quảng Bình

30. ĐH Tài chính - Marketing

31. ĐH Kinh tế quốc dân

32. ĐH Thủy lợi

33. ĐH Hà Nội

34. ĐH Dân lập Hải Phòng

35. ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

36. ĐH Chu Văn An

37. CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên

Welcome to Vietnam Travel

Minh Phương