Hai năm qua, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam (TP HCM) đã tổ chức 3 lớp cai nghiện game online cho gần 100 học viên. Trong đó đa phần người nghiện đều trong độ tuổi đi học. Có nhiều câu chuyện tại đây khiến người ta nhói lòng.