Thêm một tựa game với chữ "Kiếm" trong danh xưng cập bến dải đất hình chữ S.