Trò chơi do VTC và Tamtay phối hợp phát hành tại play.go.vn/tamtay/app.