Ngày 20.9, ga Sài Gòn cho biết sẽ gia hạn thời gian nhận đăng ký mua vé tàu Tết Giáp Ngọ 2014 đối với các tập thể và cá nhân là đối tượng chính sách xã hội đến ngày 25.9, thay vì 20.9 như thông báo trước đây.