Sau trâu vàng, hình ảnh gà Hồ sẽ trở thành linh vật của một kỳ đại hội thể thao lớn (Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3, diễn ra tại Hà Nội từ 30/10 - 08/11).