- Chúng tôi gặp GS Nguyễn Tài Thu vào một buổi sáng mưa tầm tã, con đường Thái Thịnh nơi Bệnh viện Châm cứu TƯ “đóng quân” ngập trắng xóa, thế nhưng trong chiếc phòng nhỏ ở gác hai của Hội Châm cứu TƯ, bệnh nhân vẫn chen chúc nhau chờ GS khám và châm cứu.