MV Who You? của G-Dragon đã chính thức được phát hành.