Hãng FreedomPop vừa phát triển bộ vỏ 4G mới được thiết kế đặc biệt để biến mẫu iPod touch trở thành… iPhone.