Không hề nằm chung phân khúc, kém hẳn về sức mạnh, kiểu dáng cũng như giá thành, nhưng Ford Focus vẫn đưa M3 vào như một đối thủ trong quảng cáo mới nhất.