Sir Alex tin rằng cơ hội đang đến rất gần với “quỷ đỏ” trong thương vụ Van Persie. Điều Man Utd cần làm vào lúc này là kiên nhẫn đợi chờ thời cơ đến với mình.