- Facebook phủ nhận sản xuất smartphone và khẳng định tiếp tục hợp tác sâu với Apple.