10% dân số thế giới đã trở thành người nhà Facebook rồi đó nha!