(TNO) Theo thông tin của Techcrunch, vào cuối năm nay, Facebook sẽ chính thức áp dụng giao diện Timeline cho tất cả người dùng.