Tháng 3/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ký quyết định số 1958/QĐ-UBND cho phép thành lập Trường THPT FPT do Tập đoàn FPT và Trường Đại học FPT đầu tư tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.