ICTnews - Trước yêu cầu của đối tác, VTC Online đã ra thông báo về việc đóng cửa FIFA Online 2 vào ngày 8/10/2013.