Không biết Yoo Hwan có vượt mặt được ông anh vô cùng nổi tiếng của mình không nhỉ?