Em có thắc mắc về xét nghiệm dị tật bẩm sinh: em đã siêu âm độ mờ da gáy và làm xét nghiệm Doubletest kết quả bình thường. Vậy em không cần phải làm xét nghiệm triptest nữa đúng không?