Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng đến. Tôi yêu anh bằng tất cả những gì tôi có. tin tưởng, mu muội, điên dại. lần đầu tôi gặp anh, tôi đã yêu anh. Anh không sang giàu, không đẹp trai, cũng không galăng như trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạng. Nhưng tôi yêu. Vì đơn giản yêu chỉ là yêu thôi, không có bất cứ lý do nào cả.