Dùng bao cao su thì em không đạt được khoái cảm. Nhưng em không muốn uống thuốc hằng ngày vì chúng em ít gặp nhau.