Em uống thuốc thấy vú đỡ đau và cục trong vú có phần nhỏ lại nhưng tháng này em có kinh ít quá.