(AloBacsi) - Các BV nhỏ có thể thực hiện phương pháp này được không? Mức độ nguy hiểm và chi phí cho 1 ca tán sỏi là bao nhiêu?