Trời càng nóng thì lưng em giống như có lửa, cảm thấy lưng nóng rát, toàn thân nóng bừng lên, người cảm thấy khô khốc, mệt mỏi, đôi lúc người bị phát sốt.